fbpx

Vladimír Dlouhý - seznamte se

Vladimír Dlouhý, český ekonom, politik a vysokoškolský učitel, poradce významných mezinárodních společností

Vyrostl jsem na pražských Vinohradech. Měl jsem trochu talent na jazyky a uměl solidně matematiku. Po studiích jsem pracoval především v Československé Akademii věd, nakonec jsem byl náměstkem ředitele známého Prognostického ústavu. V prosinci 1989 jsem byl jmenován do první porevoluční vlády a ve vládních funkcích jsem působil až do léta 1997. Od roku 1997 pracuji jako poradce významných mezinárodních společností, učím na Karlově univerzitě v Praze a od roku 2014 jsem prezidentem Hospodářské komory České republiky. Jsem členem mezinárodních diskuzních institucí, v minulosti jsem působil jako poradce výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu a dnes jsem členem Národní ekonomické rady vlády ČR. Více…

STÁHNĚTE SI MŮJ ŽIVOTOPIS    CZ  |  EN FR

circle

S kým spolupracuji a s kým jsem spolupracoval

Co jsem dělal

a co dělám dnes

Politik a ministr 90. let

V prosinci 1989 jsem byl jmenován do první nekomunistické vlády Mariána Čalfy jako jeden z jejích místopředsedů a současně jsem se stal předsedou Státní plánovací komise. Do prvních svobodných voleb v červnu 1990 jsem připravil transformaci tohoto přežilého státního úřadu do ministerstva hospodářství tak, jak je to obvyklé v demokratických a tržních ekonomikách. Od června 1990 do léta 1992 jsem byl československým ministrem hospodářství a po rozpadu Československa jsem pět let vykonával funkci českého ministra průmyslu. Byla to krásná doba, mnoho těžké práce, úžasných změn, úspěchů a omylů. Mnoho lidí mě dnes za tuto práci chválí, určitě ne však všichni. Ať je to jak chce, jsem nesmírně vděčný osudu, že jsem tuto práci mohl dělat. Více …

Poradce velkých mezinárodních společností

Po odchodu z vlády v červnu 1997 jsem byl během krátké doby osloven dvěma mezinárodními společnostmi. ABB, která kontroluje v České republice i v regionu mnoho důležitých firem, a investiční bankou Goldman Sachs, jejíž aktivity ve střední Evropě byly na samém počátku. V prvním případě jsem se stal poradcem tehdejšího vedení ABB v České republice, v druhém případě jsem se stal členem skupiny mezinárodních poradců s úkolem vybudovat podnikatelské kontakty ve střední a východní Evropě. Spolupráci s ABB jsem ukončil v roce 2010, pro Goldman Sachs pracuji dodnes. V průběhu let jsem pak pracoval i pro řadu dalších velkých společností. Více …

Vysokoškolský učitel

Na konci studií na VŠE mi bylo nabídnuto, abych nastoupil jako učitel na katedře ekonometrie (matematických metod v ekonomii). Učení se mi zalíbilo a zůstal jsem mu věrný dodnes – vlastně učím celý život, kromě těch skoro osmi let, kdy jsem byl ministrem. Začal jsem na VŠE v Praze, těsně před revolucí jsem vedl semináře na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity a na přelomu tisíciletí jsem od tehdejšího děkana Fakulty sociálních věd UK profesora Mlčocha dostal nabídku vést kurz na Institutu ekonomických studií UK. Zalíbilo se mi to natolik, že kurz vedu dodnes.  Působil jsem a působím i v řadě dalších akademických funkcích, mimo jiné i na Illinois Institute of Technology v Chicagu. Více …

Ekonom a prezident Hospodářské komory ČR

Ekonomie (a trochu statistika a pravděpodobnost) se mi stala životním osudem. V 80. letech jsem pracoval v Akademii věd, obhájil kandidátskou disertační práci (obdoba dnešního PhD.) a vytvářel matematické modely tehdejší socialistické ekonomiky. Dostal jsem pozvání na konference a kongresy i do západní Evropy a USA, kde jsem měl přednášky. V Prognostickém ústavu jsem však byl zatažen do diskuzí o transformaci tehdy neefektivní socialistické ekonomiky. Po odchodu z politiky jsem kromě práce pro své klienty dál publikoval a účastnil se ekonomického života. Byl jsem členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) v letech 2009-2013 a byl jsem do ní jmenován znovu dnes. Více …

Novinky a články